Klinik Psikolog Kimdir? Klinik Psikoloji Nedir?
Klinik Psikolog ve Klinik Psikoloji

Klinik Psikolog Kimdir? Klinik Psikoloji Nedir?

Psikolojinin alt sınıfından biri olanklinik psikolojisi  4 yıllık psikoloji lisans eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimini alarak uzman klinik psikolog unvana ulaşılan bilim dalıdır. Kişinin ruh sağlığını, duygusal hallerini, fizyolojik yönlerini, sosyal durumuna odaklanmaktadır.Kişilerin sorunlarını anlayıp tedavı etmesi yanı sıra kişinin hayata ve sosyal çevreye uyumunu geliştirir.

Klinik psikologların çalışma alanları  az uyum sorunları olabileceği gibi duygudurum bozuklukları ve kaygı bozuklukları gibi psikopatolojik vakalar da olabilir. Klinik gözlem ve görüşmelerin sonucunda  klinik ölçek ve bataryaların uygulanması ve yorumlanması sorumluluklarını üstlenen klinik psikologlar bireysel ve toplu psikoterapi uygulamalarında sınıflarına göre ayrılan terapi teknikleri vardır.

Klinik psikologları yalnızca uygulama düzeyinde çalıştığı düşünülürse de bilimse çalışmalar da ve araştırmalarda da bulunurlar.Klinik psikologlar; özel hastaneler, okullar ruh sağlığı merkezleri, anaokullar, üniversiteler, danışmanlık ve rehberlik merkezi olarak görev alırlar.Kişinin sorunlarının nedenlerini ve sorunların kişide yarattığı etkileri ele alan klinik psikologlar, sıkça psikolog ve psikiyatristler ile görev tanımları açısından karıştırılmaktadır.Klinik psikolojisi psikolojinin alt dalıdır.Klinik psikologluğu, psikolog lisans eğitimlerinin yanı sıra iki yıllık yüksek lisans eğitimleri ile birlikte uzmanlaşarak daha spesifik bir çalışma alanı belirlediklerini söylemek mümkündür. Birbiri ile karıştırılan bir diğer meslek grubu ise psikiyatristlerdir.Psikiyatristler 6 yıllık tıp eğitiminden sonra 4 yıllık uzmanlık eğitimi alarak psikiyatrist ünvanı almaktadırlar.Psikiyatristlerin ilaç yazma önerme yetkileri varken klinik psikologların psikoterapi yapma yetkinlikleri vardır.

Benzer Yazılar